Home » Immanuel Kantin filosofia by Vesa Oittinen
Immanuel Kantin filosofia Vesa Oittinen

Immanuel Kantin filosofia

Vesa Oittinen

Published April 3rd 2013
ISBN :
Paperback
381 pages
Enter answer

 About the Book 

Immanuel Kantin (1724–1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina.Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus nykyisestä Kant-tutkimuksesta. Koti- ja ulkomaiset asiantuntijat esittelevät jaMoreImmanuel Kantin (1724–1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina.Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus nykyisestä Kant-tutkimuksesta. Koti- ja ulkomaiset asiantuntijat esittelevät ja arvioivat Kantin filosofian eri puolia uusimman tutkimuksen valossa. Tärkeässä osassa ovat ”suuret” teemat kuten Kantin metafysiikka, moraalija luonnonfilosofia sekä oppi uskonnosta, mutta esillä ovat myös poliittinen filosofia ja maailmankansalaisuuden teoria, puhtaan järjen antinomiat, logiikka, metafyysinen ja transsendentaalinen deduktio, modaliteetin teoriat ja Kantin oppi skematismista. Lisäksi teoksessa tarkastellaan muun muassa Kantin suhteita aikalaisiinsa ja välittömiin seuraajiinsa (Herder, Reinhold, Fichte) sekä viime aikoina kiistoja herättänyttä kysymystä Kantin rasismista.SisällysVesa Oittinen: Johdanto: Kant tänään – entä huomenna?Hartwig Frank: Kantin metafysiikan kritiikki ja metafysiikka järjen tieteenä ja sivistyksenäToni Kannisto: Analyyttinen–synteettinen-erottelu ja metafysiikan mahdollisuusTilman Borsche: Esikriittinen vai metakriittinen? Herder vastaan KantMarkku Leppäkoski: Metafyysinen ja transsendentaalinen deduktioPentti Määttänen: Luonto, ymmärrys ja skeemat KantillaAnssi Korhonen & Risto Vilkko: Kant ja logiikkaIlmari Jauhiainen: Kant ja fysiikkaKari Väyrynen: Kant ja ympäristötieteetPauline Kleingeld: Kantin muuttuva rotukäsitysJussi Kotkavirta: Kantin moraalifilosofiaRebecka Lettevall: Politiikan filosofia KantillaJosef Simon: Etiikan ja oikeuden perustava erottelu ja politiikan aika Kantin filosofiassaSami Pihlström: Metafysiikan ja etiikan suhde Kantin uskonnonfilosofiassaMari-Anne Virkkala: Säännönmukaisuus ja vapaus Kantin taideteoriassaErnst-Otto Onnasch: Kantin viimeinen teos, oliko sitä? Opus postumum -käsikirjoituksen asema Kantin kriittisessä filosofiassaVesa Oittinen: Kantin ja Fichten välissä – Karl Leonhard ReinholdIlmari Jauhiainen: Fichte kantilaisuuden täydentäjänä